Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden Camping Les 3 Sources

1. RESERVERING
Reserveren is mogelijk middels het volledig invullen van het reserveringsformulier op deze internetsite of per telefoon. Deze reservering is pas definitief, wanneer een bevestiging is afgegeven.

2. DE KAMPEERPLAATS
Op de kampeerplaats kunt u verblijven met een tent, vouwwagen, Mobil-home, caravan of kampeerauto. Caravans breder dan 2,5m of langer dan 8m (dissel inbegrepen) zijn niet toegestaan. Op een kampeerplaats mogen maximaal 2 bijzettentjes en 1 partytent worden opgezet. Hiervoor geldt een meerprijs.

3. BETALINGEN
Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 50% van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. De betaling van het resterende bedrag dient 8 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn. Bij reservering binnen 8 weken dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor de reservering automatisch, zonder kennisgeving te annuleren.

4. PRIJZEN
De vermelde prijzen voor een bepaald jaar zullen, behoudens eventuele drukfouten, niet voorziene BTW-toeslagen, heffingen en overheidstoeslagen en werkelijke evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende dat betreffende jaar.

5. BORG
Voor de verhuuraccommodaties en/of de toegangskaarten brengen wij een borg in rekening. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris. De borg voor eventuele toegangskaarten wordt terugbetaald indien de kaart(en) onbeschadigd bij de receptie is/zijn afgegeven . Terugbetaling vindt plaats in Euro.

6. AANKOMST EN VERTREK
Kamperen: De kampeerplaats kan vanaf 13.00 uur worden betrokken en dient bij vertrek voor 12.00 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten.
Verhuuraccommodaties: De door u gehuurde accommodatie staat vanaf 15.00 uur tot uw beschikking. U wordt verzocht zich tussen 15.00 uur en 18.00 uur op de receptie te melden. Direct na aankomst dient u eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris op de receptie te melden. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 11.00 uur opgeruimd en schoon achter te laten.

7. VOERTUIGEN
Op het terrein zijn enkel voertuigen van kampeerders toegestaan: per kampeerplaats of accommodatie 1 voertuig. Het voertuig dient altijd op de eigen plaats geparkeerd te worden. Het is verboden om te parkeren op de wegen van het kampeerterrein. Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan tussen 10.30 uur en 08.00 uur.

8. BEZOEKERS
Bezoekers van kampeerders dienen zich bij aankomst te allen tijde te melden bij de receptie van de camping. Bezoekers kunnen hun voertuig op de parking bij de ingang parkeren.

9.HUISDIEREN
Per kampeerplaats zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. Voor verhuuraccommodaties geldt gedurende het hele jaar een maximum van 1 huisdier. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn. De hygi├źnische wandelingen van honden dienen buiten het kampeerterrein te gebeuren. Mochten onverhoopt uitwerpselen binnen de grenzen van het kampeerterrein gedeponeerd worden, is de eigenaar verplicht deze direct te verwijderen. De huisdieren zijn niet toegestaan in het sanitairgebouw. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. Tevens dient de eigenaar er voor te zorgen dat de aanwezigheid van zijn huisdier andere kampeerders niet stoort.

10. AANSLUITING ELEKTRICITEIT
De aansluiting op het elektriciteitsnet van de camping gebeurt met een eurostekker (16A) en de verlengkabel mag niet meer dan 25m bedragen.

11. VEILIGHEID
A. Brandblusapparaten bevinden zich bij het sanitairgebouw en in gemeenschappelijke ruimtes.
B. Verwarmings- en keukeninstallaties dienen op een veilige wijze geplaatst en gebruikt te worden in een goed verluchte ruimte.
C. Open vuren en kampvuren zijn niet toegestaan.
D. Barbecue├źn is slechts toegestaan met een hoge barbecue en dient te gebeuren onder voortdurend toezicht. Bij het gebruik van de barbecue dient u een emmer water bij de hand te hebben.
E. Op de camping geldt een maximumsnelheid van 5km/u voor alle voertuigen, ook voor fietsers. Fietsen is alleen toegestaan op de rijwegen.

12. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS
A. Camping Les 3 Sources kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel toegebracht aan of door gebruikers van de via de camping aangeboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan de door de camping of door derden georganiseerde activiteiten, geschiedt geheel voor eigen risico.
B. Kampeerders of de gebruikers van een verhuuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.
C. De kampeerder of de gebruiker van een verhuuraccommodatie die hinder of overlast oplevert kan, na een waarschuwing uit de accommodatie of van de camping verwijderd worden, zonder restitutie van betalingen.
D. Tussen 10.30 uur en 08.00 uur dient het op de camping stil te

zijn.